>Nebim V3 ERP

Perakendeci, Toptancı ve Üretici Firmalar için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Çözümü

Globalleşen firmalar, etkisini her geçen gün daha çok artıran rekabet, büyüyen iş hacimleri ve daralan kâr marjları; işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmalarını ve firmaların operasyonel süreçlerini daha etkin yönetmelerini giderek daha önemli kılmaktadır. Nakit akışını ve finansal riskleri yönetmek, mali muhasebeyi ve işletme muhasebesini hatasız gerçekleştirmek, satın alma siparişlerini ve sevkiyatları lojistik süreçleriyle entegre olarak yönetmek, ürünlerin stok yatırım getirisini en yüksek düzeye getirecek şekilde yönetmek, perakende ve toptan müşterilerin gereksinimlerini rakamlarla ölçerek anlamak; satış ve satış sonrası hizmetleri müşteri memnuniyetini sağlayacak kalitede gerçekleştirebilmek; tüm ticari işletmelerin gereksinim duydukları temel fonksiyonlardır. Bu süreçleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirmek için firmaların kullandıkları Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) çözümleri, günümüzde rekabette avantaj sağlayacak bir güç olmanın ötesine geçmekte ve bir zorunluluk halini almaktadır.

Sektörlerin lider firmalarının seçtiği Nebim V3, tüm bu gereksinimleri en ideal şekilde karşılayan ERP çözümüdür. Nebim'in 1966'dan beri süregelen sektörel deneyiminden yararlanarak geliştirdiği Nebim V3 ERP, tüm iş süreçlerinin uçtan uca entegre bir yapıda yürütülmeleri sayesinde hataların önüne geçer, izlenebilirliği ve güvenle karar almayı sağlar, departmanlar arası etkileşimi sağlayarak kurumsal veri bütünlüğünü güçlendirir ve böylelikle firmaların kurumsal gelişim süreçlerini hızlandırır.

 

Kapsamlı ve Entegre

Aynı platform üzerinde, ham madde tedariğinden perakende satış noktalarına kadar baştan sona entegre iş süreçleri

Değişime ve Büyümeye Açık

Parametrik yapı ile iş süreçlerinin modellenmelerinde çeviklik

Hızlı Uyarlanabilir

Kolay kullanım sayesinde anahtar kullanıcılar tarafından hızlı benimsenme

Nebim V3: Kapsamlı ve Entegre

Perakendeci, toptancı ve üretici firmaların ihtiyaç duydukları tüm iş süreçlerini entegre bir şekilde sağlayan ERP

Nebim V3; planlamadan satın almaya, üretimden sevkiyata, tüm satış kanallarındaki uç noktalarda gerçekleşen satıştan satış sonrası hizmetlere kadar; bir perakendeci, toptancı ya da üretici firmanın gereksinim duyacağı tüm iş süreçlerini baştan sona kapsamaktadır.

Nebim V3'ün desteklediği iş süreçleri ve fonksiyonlar tasarlanırken; özellikle perakende, toptan satış ve üretim gerçekleştiren, toptan, perakende, bayi gibi çok kanallı yapıları olan, çok uluslu operasyonları hedefleyen firmaların gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur. Nebim V3'ün ortak bir platform üzerinde geliştirilmiş olan uygulamaları; firmaların tüm ofislerinde, fabrikalarında ve perakende satış noktalarında - hem arka ofiste hem de ön ofiste (POS) - görev alan kullanıcıların gereksinim duydukları süreçleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra, firmaların iş birliğinde oldukları iş ortaklarının satışlarının, stoklarının ve hatta muhasebelerinin de aynı ERP platformu üzerinde yönetilmesi Nebim V3 tarafından desteklenmektedir.

Nebim V3 tüm bu fonksiyonelliği modüler ancak birbirleri ile tümüyle entegre olarak çalışan uygulamalar ile sağlamaktadır. Kendi aralarında belirli zamanlarda "batch" veri nakli ile kısmen entegre olan çözümlerin aksine, Nebim V3 uygulamaları aynı platform üzerinde çalışmakta, gerçek zamanlı olarak veri entegrasyonu sağlamakta ve ortak bir Nebim V3 ERP versiyonu olarak aynı anda güncellenmektedir. Bu sayede Nebim V3 hem ERP işletme toplam sahip olma maliyetlerini en aza indirmekte, hem de departmanlar arası kurumsal veri bütünlüğünü gerçek zamanlı olarak sağlamaktadır.

Nebim V3: Değişime ve Büyümeye Açık

Firmaların gelişimine kolaylıkla uyum sağlayabilen ERP

Makroekonomik şartların devamlı değiştiği, rekabetin ve yeni risklerin yönetilmesinin kaçınılmaz olduğu, işletme kaynaklarının daha verimli kullanılmasını gerektiren ve yeni fırsatların öne çıktığı iş ortamında, "değişim ve büyüme" firmaların sürdürülebilirliği için kaçınılmazdır.

Nebim V3'ün genişlemeye açık modüler yapısı ve sunduğu sürümler, büyük düşünen, ancak bir ERP projesine küçük adımlar atarak başlamak isteyen organizasyonların gereksinimlerine yanıt verir.

Aynı zamanda, parametrik ürün kategori yönetimi, parametrik şirket, kanal, bölge, ofis, iş ortağı, mağaza, depo vs. kodlamaları, aynı platforma iş ortaklarının da online olarak bağlanabilmesi, satın alma ve sevkiyat gibi iş süreçlerinin firma gereksinimlerine uygun olarak parametrik bir şekilde tanımlanabilmeleri gibi özellikleri ile Nebim V3, firmalara ölçeklerini büyütürken ihtiyaç duyacakları çevikliği sağlar.

Örnek vermek gerekirse üretim yapan ve toptan satış gerçekleştiren bir firma Nebim V3 sayesinde daha sonra kendi mağazalarını açarak perakende satış operasyonlarını başlatabilir; ilerideki yıllarda bayilik vermeye başlayarak iş ortaklarının finansmanlarını, satışlarını ve stoklarını da entegre bir şekilde yönetmeye başlayabilir; daha sonra yurt dışı operasyonlarını harekete geçirerek çok çeşitli bir kanal yapısına geçebilir; ileride ürün kategorilerine yenilerini ekleyerek ve marka stratejisini geliştirerek çok markalı, çok şirketli bir yapıya geçebilir. Firmanın bu gelişim ve değişim sürecinde Nebim V3 de firmanın değişimine kolaylıkla uyum sağlayabilir ve kurumsal veri bütünlüğünü kaybetmeden işletme kaynaklarının devamlı verimli kullanılmalarını sağlar.

Nebim V3: Hızlı Uyarlanabilir

Yeni bir sisteme geçiş sürecini kısaltan ve kullanıcılar tarafından hızlı benimsenen ERP

Nebim V3; perakende ve toptan satış yapan, üretim faaliyetlerinde bulunan ve kendi sektörlerinin liderleri konumunda olan firmaların gereksinimleri doğrultusunda, Nebim'in 1966'dan beri süregelen iş birlikleri, sektörel bilgi birikimi ve deneyiminden yararlanılarak geliştirilmiştir. Sonuç itibarıyla Nebim V3, perakendeci, toptancı ve üretici firmaların gereksinim duyacakları birçok özelliği parametrik olarak sunmaktadır. Sektördeki firmaların gereksinim duydukları kapsamlı fonksiyonelliğinin ve parametrik yapısının yanı sıra, Nebim V3'ün tüm uygulamalarının entegre çalışması sayesinde, Nebim V3 ile yeni bir ERP uyarlama projesine başlayan firmaların özel süreç ve uygulama geliştirme ihtiyaçları alternatif ERP çözümlerine kıyasla çok daha az olmaktadır.

Aynı zamanda pratik kullanıcı arayüzleri ve zengin raporlama çözümleri, Nebim V3 ERP'ye geçiş sürecinde anahtar kullanıcıların yazılımı hızla benimsemelerini sağlayarak projenin başarısına destek olmaktadır.

Yazılımın sunduğu özelliklerin yanı sıra, firma gereksinimlerinin ihtiyaç duyulan detayda analizi, iş süreçlerinin doğru kurgulanması, yazılımın parametrik ayarlarının firma önceliklerine göre optimal bir şekilde gerçekleştirilmesi, mevcut sistemden yeni ERP'ye veri aktarımı, kullanıcıların eğitimleri ve yeni ERP çözümünü benimsemelerinin sağlanması, projenin başarısı için vazgeçilmez unsurlardır. Nebim V3 için optimize edilmiş "Nebim Proje Uyarlama Metodolojisini" kullanan Nebim danışmanları, firmalara ERP'ye geçiş süreci boyunca, baştan sona tüm proje aşamalarında rehberlik etmektedir. Nebim'den sağladıkları destek ile firmaların ERP proje liderleri, firmanın yeni ERP çözümü ile ilgili beklentilerini ve fiili kullanıma geçiş tarihinin dengelerini yönetebilmekte, ilk yatırım maliyetini ve risklerini kontrol altında tutabilmekte ve güven ile hareket edebilmektedirler.

Bu nedenlerden dolayı Nebim V3 firmalarda hızla ve kolaylıkla uyarlanabilmekte ve firmaların ERP'ye geçiş sürecini en hatasız ve hızlı bir şekilde yönetmelerini sağlamaktadır.