>Danışmanlık

Birimsoft Danışmanlık Hizmetleri

İş gücünü daha verimli kullanma ve uzmanlık alanlarına odaklanmayı amaçlayan, bilişim sektörü üreticileri ile iş ortaklarının müşterilerine; analiz, planlama, optimizasyon, kurulum/entegrasyon ve sorun giderme hizmetleri sunmaktayız. Alanında lider iş ortaklarımızla birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına ideal çözümler sunarak BT altyapılarını daha etkili kullanma ve operasyonel verimliliği arttırma olanakları sağlamaktayız.

Bilişim sektörü artık çok büyük bir değer, nedeni diğer tüm sektörler için vazgeçilmez bir ihtiyacı karşılıyor olması. Günümüz rekabet koşullarında rakiplerle mücadele etmek veya fark yaratarak öne geçmek yüksek teknoloji ve belki de yüksek maliyetler demek.
 
Bilişim yatırımlarının planlanması, geliştirilmesi, uygulanması, korunması kısacası verimlilik ve karlılık temel amaçlarınıza ulaşmanızda araç olması başlıbaşına bir yönetim ve danışmanlığı gerektirir.
 
Önerimiz, bu hizmetin yüksek maliyetli personel istihdamına gidilmeden Birimsoft Danışmanlığı'dır. Bu sayede personel maliyetlerinizi minimize ederken aynı zamanda bilgilerini güncel tutması gereken bilişim personel eğitim maliyetlerindende kurtulmuş olacaksınız.

Aşağıda bilişim danışmanlığı kapsamında yer alan unsurlar ve bilişim danışmanlığının önemi belirtilmektedir:
Şirketlerin faaliyet alanları bazında incelenmesi ve uygulanması gereken bilişim yatırımlarının tespiti, şirketlerde bulunan donanım ve yazılım envanterinin çıkarılması ve efektif kaynak kullanımı yapılması gereken değişiklik ve yeniliklerin güvenli ve mevcut sistemlerin yapısına uyumlu olması.

Bilişim projelerine destek verecek ekiplerin kurulması, proje lideri atanması, proje yönetim eğitimleri.
Sistemlerin herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma geleceği düşünülerek verileri ve yazılımları güvence altına alacak planlar yapmak.

Sistemler üzerinde bulunan işlerin veri kaybı, virüs veya herhangi biri tarafından zarar verilmemesi için alınacak güvenlik önlemlerinin belirlenmesi.

Yazılımların lisanslarını kontrol etmek ve şirket yapısına uygun lisans politikaları geliştirmek.
Donanım ve yazılım konfigurasyonundan beklenen performansı elde edebilmek ve performansın sürekliliği için yönetim politikalarının oluşturulması.

Sistemlerin güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini yönetmek için düşük maliyet ile standartlar oluşturulması.

Günümüzde Bilişim danışmanlığının en etkin kullanılacağı alanların başında şirketlerin tedarikçileri (B2B), müşterileri (B2C), çalışanları (B2E) ile olan iş yapma yöntemleri, bunlara bağlı verimlilik ve karlılıklarını belirleyecek ve genelde e-iş olarak tanımlanan uygulamalar ve sistem entegrasyonu gelmektedir. Bu alandaki mobil uygulamaların planlanması ve uygulanması da danışmanlık kapsamında önemli bir yer tutmaktadır.

Birimsoft Danışmanlık Hizmetleri şirketlerde yapılacak olan ön incelemeler doğrultusunda tespit edilecek alanlar ve bunlara bağlı maliyetlerle kurum bazında sunulmaktadır.

Birimsoft Danışmanlık Hizmetleri sayesinde siz de kendi potansiyelinizi keşfedin, eminiz ki bu sayede daha yüksek verim ve karlılığa ulaşacaksınız.