>Mali Mühür

 

Mali Mühür

Mali mühür, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB) elektronik belge sistemleri başvurusu yapılması, oluşturulacak ve/veya oluşturulan e-fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi, oluşturulan e-faturaların GİB sistemlerinden iptalinin yapılabilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır.

 

MALI MÜHÜRÜN E-BELGE SİSTEMLERİNDEKİ ÖNEMİ

Tüzel firmalar için E-Fatura ve E-Defter gibi E-Belge Uygulama başvuruları Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden yapılmalıdır. Şahıs firmaları için E-Fatura ve E-Defter gibi E-Belge sistemleri Mali Mühür ile başvuru yapılabileceği gibi E-İmza ile de E-Belge başvuru ve açılışları yapılabilmektedir. Ayrıca E-Fatura açılışından sonra GİB tarafından lisanslı E-Belge Entegratör firmalarda açılışı olan E-Arşiv, E-Müstahsil ve E-İrsaliye gibi diğer E-Belge sistemleri başvuru ve açılışlarında kullanılabilmektedir.

 

MALI MÜHÜRÜN KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) SİSTEMLERİNDEKİ ÖNEMİ

KEP sistemlerinde kullanılan EYP(Elektronik Yazışma Protokolü) 2.0 versiyonunda fiziksel evraktaki kaşenin yerini alması için önce Mali Mühür İmzası ilgili EYP’ye eklenmekte ve sonrada ilgili EYP elektronik imza ile imzalanarak KEP ile ilgili devlet kurumuna gönderilerek DYS(Devlet Yazışma Sistemi)’ne işlenmesi otomatik sağlanabilir.

 

E-İMZA VE MALİ MÜHÜR ARASINDAKİ FARK


E-İmza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda da geçtiği üzere kişinin ıslak imzası ile aynı hükme sahip olan elektronik(dijital) imza türüdür. Hem bireyler hem de şahıs firmaları E-Devlet girişlerinde ve elektronik imza ile çift doğrulama isteyen işlemlerini, sözleşme, teklif gibi imzalanması gereken evrakları fiziksel çıktıya gerek kalmaksızın E-İmza ile yapabilmektedir. Yine Kayıtlı Elektronik Posta(KEP) aktivasyon, giriş ve gönderimlerinde, EYP dokümanı imzalamalarında kullanılabilmektedir. Mali Mühür ise sadece E-Belge ve E-Defter ve başvuru ve gönderimleri yanı sıra EYP 2.0 versiyonunda imzalamasında kullanılmaktadır.

 

MALİ MÜHRÜN AVANTAJLARI 


Gelişen elektronik çağda, mali mühürler daha hızlı ve bir o kadar da kaliteli bir süreç sağlarlar. İşlemlerin elektronik ortamda kolay ve hızlı şekilde ilerlemesi, taklit edilememesi ve daha güvenilir olması açısından firmalara ciddi ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Mali mühür başvurusunun yapılması ve süreçler açısından da herhangi bir zorluk olmaması, firmaların daha çok bu yöntemi tercih etmesini sağlar. Mali mühür kullanımıyla aynı zamanda denetleme açısından da kolaylık sağlanır.

Mali mühür, onay ve başvuru süreçleri, faturalar ve diğer resmi evrakların düzenlenmesinde ciddi zaman avantajı elde edilmesinin yanı sıra hız ve pratiklik de sağlar. Bu da firmaların da işlerinin daha hızlı yürümesini ve herhangi bir aksaklık ya da yanlışlık olasılığının düşmesine sebep olur. Yalnızca küçük bir cihazla kullanılan mali mühürler, kaşe kadar resmi ve önemlidir. Bu yüzden kaybolması durumunda bildirilerek eskisinin kullanım dışına alınmasının sağlanması gerekir.
 

MALİ MÜHÜR BAŞVURU SÜRECİ


Mali mühür, elektronik ortamda belgelerin gönderimi, karşı tarafa iletilmesi ve saklanması açısından da önemlidir. Mali mühür kullanımında bu sayede evraklar hem resmi geçerlilik kazanır hem de daha hızlı ve güvenli şekilde evrakların iletilmesi sağlanır. Farklı alanlarda ve farklı mesafelerde bile kolay bir şekilde faturaların gönderimler mali mühür ile sağlanabilmektedir.
Mali Mühür Sertifikası için ofisimize gelerek 10 dk içinde üretilip tarafınıza teslim edilebilir.

Gerekli evraklar; Vergi Levhası ve Yetkili Kişi Kimliği gerekmektedir. Teslimat sadece yetkili kişiye yapılmaktadır